Retur til forsiden...
    Scenografi  
  Kurser Udstillinger
         
     

 

 

Workshop: Ord på plads

Se flere workshops
ORD PÅ PLADS er en workshop, hvor aktiviteterne relaterer til et bestemt rum eller en plads. Det kan være et torv i en by, et rådhus, en kirke, et bibliotek, en sportshal, en skole… Sammen med PAPIRKONTORET undersøger og registrerer børnene netop det sted, som workshoppen knytter an til:

Hvordan er arkitekturen, kan man aflæse stedets historie, hvilke ord og fortællinger knytter sig til stedet?

Børnene tegner og skriver, laver gnidetryk af inskriptioner og overfladestruk-turer, fotograferer detaljer og skilte, optager lyde med deres mobiltelefoner, indsamler evt. små tabte genstande og optager med PAPIRKONTORETs diktafoner eller deres egne mobiltelefoner de forbipasserendes eller brugernes kommentarer til stedet.

Bagefter ser vi sammen med børnene på det indsamlede materiale og lader os inspirere til fortællinger, digte, råb og andre sproglige udtryk – og til at bygge tredimensionelle illustrationer til ordene og fortællingerne.

Workshoppen afsluttes med en udstilling og en lille fernisering, så vidt muligt i forbindelse med det sted, der nu er blevet udforsket og kommenteret.

Workshoppen kan vare fra 6 timer til en uge og er for børn fra 10 år og frem.
 
Se evt. fotos fra Frue Plads og Bispetorv under Workshops, galleri
 
Forsiden >> Workshops  >> Ord på plads

Kontakt os